VOORWAARDEN

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl 

HUISREGELS

 1. Bij het betreden van Hotel ARA gaat u akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder. Bij het niet navolgen van de huisregels zullen wij u verzoeken ons hotel te verlaten. Reeds betaalde reserveringen worden niet gecrediteerd. 
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel ARA, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Gebruik maken van de openbare ruimten van Hotel ARA geschiedt op eigen risico.
 4. Bij Hotel ARA gaan wij respectvol met elkaar om en is het verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken. Tevens is het verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
 5. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Hotel ARA is het niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken.
 6. In navolging op de Drank- en Horecawetgeving schenkt Hotel ARA geen alcoholhoudende drank aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel zal er om legitimatie worden gevraagd.
 7. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 8. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel ARA en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 9. Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel ARA te bewaken, is het niet toegestaan geweld te gebruiken of hiermee te dreigen.
 10. Om onze gasten een aangenaam verblijf te kunnen garanderen is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 11. Hotel ARA stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.  
 12. De medewerkers van Hotel ARA waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. In het geval van een calamiteit dient u aanwijzingen van de medewerkers direct op te volgen.
 13. Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter in Hotel ARA of uw auto. Hotel ARA is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel ARA geschiedt op eigen risico.
 14. Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 15. Het is niet toegestaan binnen in het hotel te roken. Op al onze kamers geldt een rookverbod. Wanneer u toch rookt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 schoonmaakkosten in rekening te brengen. Bij activatie van het ontruimingsalarm zullen alle bijkomende kosten (te denken aan claims van andere gasten en brandweerkosten) bij u in rekening worden gebracht.
 16. Iedereen van 21 jaar of ouder kan een kamer reserveren. Gasten onder de 21 worden enkel toegelaten wanneer ze in gezelschap zijn van ouders of voogd.
 17. Gasten jonger dan 30 jaar en gasten uit de directe omgeving zullen worden verzocht een 'zero tolerance' formulier te ondertekenen om overlast en problemen te voorkomen.
 18. Het is niet toegestaan om met meer gasten op uw kamer te verblijven dan gereserveerd is. Na 23.00 is het niet toegestaan om gasten van buitenaf te ontvangen in uw hotelkamer.