CALAMITEITEN & VEILIGHEID

ALARM
In geval van calamiteiten verzoeken wij u direct contact op te nemen met de receptie (telefoontoets 9)

APOTHEEK & ARTS
Een huisarts, apotheker en het ziekenhuis zijn 24 uur per dag oproepbaar via de receptie.

BRANDVEILIGHEID
Het gehele gebouw is voorzien van rookmelders en op meerdere plaatsen in de hotelgangen treft u blusmiddelen aan. Raadpleeg het brandplan aan de binnenkant van uw kamerdeur en kijk waar de dichtsbijzijnde nooduitgang zich bevindt. In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan kaarsen en/of wierook te branden op uw hotelkamer.

IN GEVAL VAN BRAND
Druk één van de handmelders op de gang in. Sluit ramen en deuren. Verlaat het gebouw onmiddelijk via de noodtrap. DE LIFT KAN EN MAG NIET GEBRUIKT WORDEN! Meldt u zich bij de BHV-medewerkers, te herkennen aan veiligheidshesjes.

EHBO/AED
Bij de receptie zijn een EHBO koffer en een AED aanwezig.

VEILIGHEID
Ter vergroting van de veiligheid van onze gasten en medewerkers is Van der Valk Hotel ARA voorzien van een brandmeldinstallatie. Om een goed funtioneren van deze installatie te waarborgen en loze meldingen te voorkomen, is het van groot belang dat u rekening houdt met het volgende:

Het is in het gebouw niet toegestaan om te roken. Indien u toch rookt, riskeert u een boete.

Het is niet toegestaan om open vuur te creëren of vuurwerk af te steken. 

Het is ten strengste verboden om de rookmelders, brandmeldinstallatie of onderdelen daarvan uit te schakelen of de werking ervan te beïnvloeden. Gasten die dit toch doen riskeren uitzetting.