Exposities in Van der Valk Hotel ARA

Gedurende het jaar zijn er diverse exposities, zowel aan de muren als in de vitrines. Heeft u ook interesse om te exposeren, neemt u dan contact op via avdv@hotelara.nl.

In de maanden maart en april worden de kunstwerken van Arie Wols aan de muren geëxposeerd.

Arie Wols werd in 1945 in Ridderkerk geboren. Hij vond 19 jaar later een woon- en werkplek in Heerjansdam, waar hij zich als kunstenaar heeft ontwikkeld. Helaas overleed hij al 53-jarige leeftijd.

Lucien den Arend: “Zijn onmiskenbaar talent ontwikkelde Arie dankzij een voortdurende en intensieve studie van verschillende schildertechnieken. Hij experimenteerde met diverse stijlen en materialen. Een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre vormt daarvan fraaie getuigenis.”

Een groot deel van zijn oeuvre werd door omstandigheden in 2018 door Wim van Pelt opgekocht en sindsdien exposeert Wim regelmatig met het werk van deze excentrieke einzelgänger. Belangstellenden kunnen bij de receptie van Hotel ARA navraag doen en een boekje over Arie Wols ontvangen.

In de vitrines hebben de beelden van Edith Bons hun plaats gevonden. Zij is geboren op 12 mei 1952 te Merauke. In 1962 kwam zij met haar ouders naar Nederland. Zij studeerde in 1985 af bij de beelden kunstenaars/docenten Toon Verhoef en Martin Tissing aan de Kunst Academie Minerva.

De kunst van Edith Bons is opgebouwd uit een veelheid van technieken en materialen. Tijdens het proces vind er een wisselwerking plaats tussen de materialen en datgene wat zij wil uitdrukken.  Zij heeft binnen haar oeuvre een zoektocht ondernomen naar identiteit. Omdat deze vaak verborgen zit in de volkscultuur, is de vormentaal die zij gebruikt van een etnografische oorsprong.  Ook past zij elementen toe uit de natuur. Zij heeft een zeer eigen zeggingskracht ontwikkeld die tegelijkertijd individueel als archetypisch is.

Vanuit een persoonlijke drive waarin haar vader- en moederland een grote rol spelen, heeft zij zichzelf een positie verworven dat zich bevindt in het grijze gebied tussen het wit en het zwart. (Het poleng-motief); zij eigent zich het beste uit twee culturen toe.  De iconografie uit haar moederland  heeft de voorkeur. Door haar liefde voor de vruchtbaarheidsgodin Dewi Sri uit de Javaanse mythologie, is ook recentelijk rijst in haar oeuvre gekomen. Zij past deze toe in haar (video)installaties, wandobjecten, beelden en schilderijen c.q. foto’s in de gemengde techniek.